SERVICII PENTRU CREȘTEREA BRAND-URILOR LOCALE ȘI INTERNAȚIONALE PE PIAȚA DIN ROMÂNIA

Focus

Sesiune de consultanță privată bazată pe profunda înțelegere a industriei clientului ce include stabilirea strategiei de creștere și identificarea oportunităților de marketing ale companiei sau viitoarelor business-uri. Aceste sesiuni sunt adresate executivilor de top care vor să deprindă o viziune holistică în marketing online, prin soluții care stimulează transformarea digitală la nivel de individ și creșterea sustenabilă a companiei în care activează sau pe care o conduc.

Group Session

Workshop personalizat care analizează tendințele și oportunitățile de creștere prin strategii și tactici concrete de marketing online aplicabile în industria în care activează compania, în funcție de identificarea nevoilor la nivel de brand, adaptat la nivel de know-how și direcție strategică pentru membrii echipei de management a companiei.

JUMĂTATE DIN BUGETUL TĂU DE MARKETING SE PIERDE. TE INVIT SĂ AFLĂM ÎMPREUNĂ CARE JUMĂTATE.

Focus

Sesiune de consultanță privată bazată pe înțelegerea industriei companiei care include trasarea liniilor strategice corecte pentru atingerea obiectivelor de marketing și dezvoltare prin digital marketing. Aceste sesiuni sunt adresate celor care coordonează departamente de marketing din companii care vor să dobândească o viziune de ansamblu a marketing-ului online și care au nevoie de soluții care să faciliteze dobândirea competențelor necesare la nivel de industrie și coordonarea departamentului pe care îl conduce.

Group Session

Workshop personalizat care oferă soluții și insight-uri pentru compania ta și motivația de a le transpune în strategii de creștere sustenabilă. Acest workshop este dedicat membrilor departamentelor de marketing și marketing online care vor să dobândească cunoștințele și competențele necesare pentru creșterea departamentului și atingerea obiectivelor companiei pe termen mediu și lung.

THE PLAN

Workshop desfășurat pe o durată de 1-2 zile, care include o bază teoretică precum și exerciții practice pentru a facilita dobândirea gândirii strategice, trasarea unor direcții strategice și de implementare prin instrumente de marketing online care facilitează atingerea obiectivelor companiei. Acest workshop este adresat executivilor de top și marketing managerilor care vor să dobândească competențe necesare construirii strategiei de marketing online într-un mod profesionist pentru atingerea obiectivelor de creștere.

Implement

Workshop desfășurat pe o durată de 1-2 zile care include atât informații teoretice cât și practice, exerciții utile în descoperirea celor mai eficiente instrumente de monitorizare a etapelor de implementare, precum și best practices în funcție de domeniul de activitate al companiei. Subiectele abordate în workshop acoperă o gamă largă de subdomenii ale marketing-ului online, precum Social Media, PPC, SEO, campanii de Google AdWords și Facebook Ads, precum și măsurarea și optimizarea campaniilor de promovare. Acest workshop este adresat echipelor de marketing din companii care vor să înțeleagă instrumentele și competențele tactice necesare implementării strategiei de digital marketing.

In Control

Un meeting de tip audit desfășurat pe o durată de 3-4 ore sub forma unei discuții one-to-one sau cu mai mulți membri ai departamentului de marketing, pentru a identifica problema cu care se confruntă compania, pentru a o plasa în zona de strategie sau de implementare, urmând ca ulterior să derive o listă de soluții potențiale. Acest workshop este adresat echipelor de marketing care vor să înțeleagă modul în care pot soluționa situațiile problematice care apar la nivel de strategie și implementare pentru a lua decizii interne relevante.

Trending Now

Workshop pentru identificarea și analizarea tendințelor și oportunităților de marketing și promovare online în funcție de industrie și specificul brand-ului adresat întregii echipe de marketing din companie, pentru a dobândi o înțelegere holistică și de ansamblu a marketing-ului online contextualizat pe piața din care face parte business-ul.

MOMENTUM

Antrenamente de câte 8 sedinte desfășurate regulat cu echipe de câte 5-8 persoane care fac parte din companii de nivel similar sau care relevă caracteristici sau interese comune, în care fiecare participant îndrumat de consultant expune provocările cu care se confruntă și obține rezultate la nivel de echipă. Prin acest tip de workshop, participanții vor dobândi competențe de analiză aprofundată a situațiilor cu care se confruntă la nivel de companie și vor obține potențiale soluții pe care să le implementeze.

Smart Supply

Workshop de 1-2 zile util în dobândirea competențelor necesare pentru selectarea, monitorizarea sau evaluarea furnizorilor externi care implementează serviciile de digital marketing pentru companie, pornind de la criteriile de selecție și continuând cu instrumentele de monitorizare și cu procedurile de colaborare, în funcție de obiectivele setate. Acest workshop este adresat marketing managerilor care vor să dobândească înțelegerea holistică a industriei de marketing online și a instrumentelor de evaluare a colaboratorilor care livrează servicii de digital.

Budget Control

Audit desfășurat cu scopul de a analiza și de a reduce costurile implicite activităților de marketing online ale companiei, adresat executivilor de top si marketing managerilor care vor să înțeleagă care sunt instrumentele necesare eficientizării bugetelor investite în activități de marketing online prin analiză, măsurare și optimizare a rezultatelor obținute.

ADAPTAREA LA TEHNOLOGIILE DIGITALE FACE DIFERENȚA ÎNTRE STARTUP-URILE DE SUCCES ȘI CELE CARE EȘUEAZĂ.

PERSONAL BUSINESS

Sesiune de consultanță privată bazată pe profunda înțelegere a a industriei clientului, ce include trasarea liniilor strategice de creștere și identificarea oportunităților de marketing online ale companiei. Aceste sesiuni sunt adresate antreprenorilor sau investitorilor cu scopul de a discuta și soluționa probleme și situații specifice pentru a obține, cu ajutorul instrumentelor online, direcții strategice pentru întregul business.

START FRESH

Worshop adecvat în etapa de lansare a produselor, serviciilor sau a liniilor de business noi, pentru prezentarea și definirea instrumentelor online utile în etapa de research și strategie, precum și pentru definirea unei strategii de marketing online relevante pentru companie. Acest workshop este adresat antreprenorilor care vor să înțeleagă caracteristicile pieței în care activează și modul în care pot trasa linii și decizii strategice de business în funcție de obiectivele setate.

INTENSIVE TRAINING

Antrenamente de marketing online 8 ședințe cu frecvență regulata în echipe de 5-8 antreprenori care dețin business-uri de același calibru, în care fiecare participant, sub indrumarea consultantului poate expune propriile provocări și poate găsi soluții relevante în echipă. Prin acest tip de workshop participanții vor dobândi o înțelegere în profunzime a business-ului pe care îl conduc, a situațiilor cu care se confruntă și va putea ulterior crea o listă de potențiale soluții pentru a genera creștere.

SMART SUPPLY

Workshop de 1-2 zile util în dobândirea competențelor necesare pentru selectarea, monitorizarea și evaluarea furnizorilor externi care implementează serviciile de digital marketing pentru companie, pornind de la criteriile de selecție și continuând cu instrumentele de monitorizare și cu procedurile de colaborare, în funcție de obiectivele setate. Acest workshop este adresat antreprenorilor care vor să dobândească înțelegerea holistică a industriei de marketing online și a instrumentelor de evaluare a colaboratorilor care livrează servicii de digital pentru compania pe care o conduc.

TOP B2B

Workshop tactic și exhaustiv de identificare a tacticilor relevante de lead generation și creștere a afacerii pentru business-urile și companiile care oferă servicii B2B, antreprenorilor și marketing managerilor care vor să deprindă competențele necesare înțelegerii industriei și a specificațiilor în ceea ce privește serviciile B2B si promovarea lor in mediul online.

DIGITAL STRUCTURE

Workshop necesar în etapa de stabilire a structurii necesare pentru departamentul intern de marketing online în ceea ce privește furnizorii externi care să faciliteze abordarea eficientă a activităților de marketing online.

BASIC

Analiză a structurii necesare la nivel intern și recomandări de urmat în construirea departamentului companiei;

EXTENDED

Analiză a departamentului de marketing online din care derivă recomandări în ceea ce privește acțiuni și resursa umană necesară, precum și tipurile de agenții adecvate. Acest tip de consultanță beneficiază și de servicii de follow-up la 3-6 luni;

Acest workshop este adresat antreprenorilor, executivilor de top și coordonatorilor departamentelor de HR care vor să înțeleagă care este structura internă și competențele necesare implementării strategiei de marketing online

BUDGET CONTROL

Audit desfășurat cu scopul de a analiza și de a reduce costurile implicite activităților de marketing online ale companiei, adresat antreprenorilor care vor să înțeleagă care sunt instrumentele necesare eficientizării bugetelor investite în activități de marketing online prin analiză, măsurare și optimizare a rezultatelor obținute.